Tiêu đề của website

Thương hiệu cá biệt

 05/06/18 2936

Thương hiệu cá biệt luôn gắn liền với từng loại hàng hóa dịch vụ cụ thể và có thể tồn tại một cách độc lập trên gian hàng hóa, cũng có thể được gắn liền với các loại thương hiệu khác...

Thương hiệu cá biệt là gì?

Thương hiệu cá biệt (còn được gọi là thương hiệu cá thể hoặc thương hiệu riêng) là thương hiệu của từng chủng loại hoặc từng tên hàng hóa, dịch vụ cụ thể. Với thương hiệu cá biệt, mỗi loại hàng hóa lại mang một thương hiệu riêng và như thế một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhiều loại hàng hóa khác nhau có thể có nhiều thương hiệu khác nhau. Ví dụ: Mikka, Ông Thọ Hồng Ngọc, Ridielac,... là những thương hiệu cá biệt của công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk). Future, Dream II, Super Dream, Ware Alpha, @ là những thương hiệu cá biệt của công ty Honda, Mobi4, Mobichat là những thương hiệu cá biệt của Mobiphone. Nhiều người cho rằng đây là nhãn hiệu hàng hóa. Đặc điểm của loại thương hiệu này là thường mang những thông điệp về những hàng hóa cụ thể (như tính năng nỏi trội, tính ưu việt, những tiện ích đích thực,...) và được thể hiện trên bao bì hoặc chính là sự cá biệt của bao bì hàng hóa. Loại thương hiệu này cũng có cá tính riêng biệt, luôn tạo cho người tiêu dùng một cơ hội lựa chọn cao ngay cả trong trường hợp đó là những thương hiệu thuộc cùng một công ty (ví dụ, dầu gội Sunsilk, Clear, Dove, Lifebuoy,... đều của Unilever nhưng đã tạo cơ hội lựa chọn rất cao cho người tiêu dùng nhờ những thuộc tính khác biệt được định vị riêng cho từng tập khách hàng.

 

Thương hiệu cá biệt của Unilever

Các thương hiệu cá biệt của Unilever

 

Hiểu thêm về thương hiệu cá biệt

Thương hiệu cá biệt luôn gắn liền với từng loại hàng hóa dịch vụ cụ thể và có thể tồn tại một cách độc lập trên gian hàng hóa, cũng có thể được gắn liền với các loại thương hiệu khác (như thương hiệu gia đình hoặc thương hiệu tập thể, thương hiệu quốc gia). Người ta có thể nói Honda Future, Yamaha Sirius, Redielac của Vinamilk nhưng cũng có thể chỉ biết Dove, Sunsilk Clear mà không cần biết là của Unilever. Trong thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng tạo ra thương hiệu cá biệt cho hàng hóa.

 

Trích sách Thương hiệu với nhà Quản lý 

PGS. TS Nguyễn Quốc Thịnh & ThS. Nguyễn Thành Trung