Tiêu đề của website

PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh trả lời phỏng vấn VTC10

Ngày 19/05/2018, PGS. TS Nguyễn Quốc Thịnh đã có một buổi trao đổi với VTC10 trong chương trình Việt Nam ngày nay chủ đề: "Xây dựng thương hiệu để cạnh tranh bền vững"

Nguồn video: BCSI