Tiêu đề của website

Nâng cao nhận thức chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Thời gian: 06/06/2018

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ khai thác quyền sở hữu trí tuệ (IPTA)

Đơn vị phối hợp: Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (#BCSI)

Điều phối chương trình: TS. Võ Trí Thành - Viện trường BCSI

Đại biểu:
- Ông Lê Ninh Giang: Phó Giám đốc IPTA
- Ông Nguyễn Phương Minh - Phó phòng Thực thi giải quyết khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Phó Chủ tịch, Tổng thư ký - Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam
- PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh - Trưởng Ban cố vấn BCSI
- Ông Nguyễn Vũ Quân - Công ty TNHH Tầm nhìn và liên danh - Hội Sở hữu trí tuệ VN
- Ông Tuấn An - Trưởng phòng Quản lý quyền tác giả, quyền liên quan Cục Bản quyền tác giả, Bộ VH, TT&DL

nguyenquocthinh.info