Tiêu đề của website

  • Branding
  • Brand-name
  • branding-strategies
  • branding
  • brand-marketing
 30/07/18  Tin tức  986
PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh- Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, tài sản trí tuệ là tài sản lớn đối với doanh nghiệp, không chỉ bảo vệ mà cần được khai thác. 
 25/07/18  Thương hiệu  960
Nếu bạn thực sự muốn nổi bật giữa đám đông và tạo dựng khoảng không riêng trong lĩnh vực đang kinh doanh, bạn phải đầu tư vào thương hiệu cá nhân.
 05/06/18  Thương hiệu  2936
Thương hiệu cá biệt luôn gắn liền với từng loại hàng hóa dịch vụ cụ thể và có thể tồn tại một cách độc lập trên gian hàng hóa, cũng có thể được gắn liền với các loại thương hiệu khác...

    Nội dung đang cập nhật...